Mua hàng trực tuyến ngày càng trở thành cách ưa thích để mua sắm. Theo như thống kê ở Mỹ có khoảng 200 triệu người mua trực tuyến và nền kinh tế dự kiến ​​đạt 491,5 tỷ đô la vào năm 2018. Tuy nhiên, chỉ một phần tư doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ bán hàng trực tuyến. Vận chuyển Vận chuyển ...